Utbildning i förvaltningen 18.1.2022 av AMIF- och ISF-projekt

21.12.2021 16.55
IM
alt=
Inrikesministeriet ordnar utbildning i förvaltningen av AMIF- och ISF-projekt tisdagen den 18 januari 2022 mellan klockan 9 och cirka klockan 12.00.

Kommissionen utlyser 16 miljoner euro ur Fonden för inre säkerhet (ISF)

20.12.2021 14.13
IM
alt=
Europeiska kommissionen utlyste den 16 december 2021 totalt 16 miljoner euro som kan sökas för projektfinansiering. Finansiering riktas till projekt som syftar till att motarbeta sexuellt utnyttjande av barn, stöda offer för utnyttjande och utveckla medel för att upptäcka utnyttjande på nätet.

En ny lag om förvaltningen av EU:s fonder inom området för inrikes frågor träder i kraft

16.12.2021 15.56
IM
alt=
Republikens president stadfäste den 16 december 2021 lagen om förvaltning av programmen för fonderna inom området för inrikes frågor och genomförande av understödssystemet under programperioden 2021-2027. Lagen träder i kraft den 22 december 2021.

Europeiska kommissionen publicerade en inbjudan att lämna förslag för fyra miljoner euro

1.11.2021 13.40
IM
alt=
Europeiska kommissionen publicerade den 20 oktober 2021 en inbjudan att lämna förslag för fyra miljoner euro till att finansiera projekt för att stödja småföretag i genomförandet av förordningen om åtgärder mot spridningen av terroristinnehåll på nätet.

Nya program för EU:s fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 har godkänts

11.11.2021 14.16
IM
alt=
Statsrådet har godkänt nya program för Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor för programperioden 2021–2027. Fonderna under programperioden är fonden för inre säkerhet, asyl-, migrations- och integrationsfonden samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.