Webbplatsen för EUSA-fonderna 2021–2027 har öppnats!

9.5.2022 9.28
IM
Den nya webbplatsen för EU:s fonder för inrikes frågor, dvs. EUSA-fonderna, för programperioden 2021–2027 har öppnats på adressen www.eusa-rahastot2021.fi/sv.

Genomförandet av programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för inrikes frågor har inletts

9.5.2022 10.43
IM
Den 9 maj 2022 inledde inrikesministeriet den första ansökningsomgången för fonderna inom EU:s fonder för inrikes frågor under programperioden 2021–2027, dvs. asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI) och fonden för inre säkerhet (ISF). Sammanlagt kan cirka 115 miljoner euro sökas för åtgärder inom ramen för fondernas program.

Ändringar till EU-förordningar (programperioden 2014-2020)

12.5.2022 17.12
IM
Europeiska kommissionen arbetar för att bistå medlemsstaterna så att de bättre ska kunna tillgodose den ökande migrationen från Ukraina till följd av Rysslands invasion samt behoven från gränskontroller.

Ansökningarna för EU:s fonder för inrikes frågor 2021–2027 inleds i maj – anmäl dig till ansökningsutbildningarna!

6.4.2022 11.32
IM
Ansökningarna till asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) inleds i maj. Från våra ansökningsutbildningar får du uppgifter om programmen i de nya fonderna och förberedning av innehåll och budget av projekt. Vi ordnar även frågetimmar för sökande. Anmälningen till utbildningarna och frågetimmarna pågår.

Utlysning av medel ur ISF-fonden för programperioden 2014–2020 – cirka 2,5 miljoner euro kan sökas

19.4.2022 10.33
IM
Utlysning av medel ur Fonden för inre säkerhet (ISF) för programperioden 2014–2020 inleddes den 19 april 2022. EU-stöd kan sökas till ett belopp av cirka 2,5 miljoner euro för genomförandet av EU:s in- och utresesystem (EES) och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS). Utlysningen pågår till den 29 april 2022.