Projekt som fått finansiering från AMIF

 

Projekt som fått finansiering från asyl-, migrations- och integrationsfonden

  • List av projekt som finns här uppe har uppdateras 29.1.2021
  • De nya projekt som fått finansiering från AMIF ansökan i hösten 2020 är på grönt bakgrund

Fotograf: © Europeiska unionen