Projekt som fått finansiering från AMIF

 

Projekt som fått finansiering från asyl-, migrations- och integrationsfonden

  • List av projekt som finns här uppe har uppdateras 5.11.2021.
  • De nya projekt som fått finansiering från AMIF ansökan i våren 2021 är på grönt bakgrund.