Hur ansöker jag om finansering?

Den ansvariga myndigheten för fonderna arrangerar stödansökningsomgångar och rådgivning i anslutning till dem huvudsakligen två gångar om året. Information om ansökningsomgångarna och rådgivningen läggs ut på fondernas webbsidor (www.eusa-rahastot.fi) samt eventuellt via andra informationskanaler.

På fondernas webbsidor finns ansökningsanvisningar samt de nationella programmen och genomförandeprogrammen för fonderna. I dessa program finns information om de åtgärder för vilka finansiering kan sökas samt övriga villkor som ansökan ska uppfylla. Vid rådgivningstillfällena ges sökandena information om verksamheter som kan få finansiering, stödberättigande kostnader och upprättande av ansökan.

Ansökningsomgången är i allmänhet öppen 4–6 veckor och inom denna tid ska sökanden lämna in sin ansökan till inrikesministeriet. Ansökan om finansiering sker helt och hållet på elektronisk väg.