Förvaring av handlingar

Stödmottagagaren ska förvara projekthandlingarna och bokföringsmaterialet, så att de utan besvär kan revideras i 10 års tid från slutdatumet för stödet enligt stödbeslutet.

Ytterligare information om förvaring av handlingar finns i förvaltningshandboken.