Elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem

Stöd för projekt eller verksamhet söks i det elektroniska ansöknings- och rapporteringssystemet för EU-fonder för inrikes frågor.

För att fylla i och skicka ansökan bör sökanden identifiera sig i webbtjänsten Katso. Katso är en tjänst som upprätthålls av skatteförvaltningen och den är avgiftsfri. Närmare information och anvisningar om webbtjänsten Katso och hur man får en Katso-kod finns på Skatteförvaltningens webbplats.

De elektroniska ansökningsblanketterna har indelats enligt fond/instrument för ekonomiskt stöd (AMIF, ISF-Borders och ISF-Police). På blanketten fyller sökanden i sina uppgifter samt det nationella målet, beskrivningen av projektet eller verksamheten, indikatorerna, tidtabellen för projektet eller verksamheten och budgeten. Det eventuella bilagematerialet sänds också via det elektroniska systemet (t.ex. pdf).

Ansökningsblanketten innehåller fält som ska fyllas i och varav en del är obligatoriska. En del av de inmatade uppgifterna kontrolleras automatiskt, och sökanden kan inte gå vidare i blanketten innan han eller hon fyllt i de begärda uppgifterna. De uppgifter som ges i början av blanketten, t.ex. val av det nationella målet, påverkar de senare frågorna på blanketten.

Rapportering av de projekt eller den verksamhet som finansierats, ansökan om utbetalningar och annan kommunikation sker också via det elektroniska ansöknings- och rapporteringssystemet.

EUSA-systemet