Verksamhet och resultat

Fotograf: Shutterstock

På denna sida finns information om projekt och verksamhet som beviljas stöd och om deras resultat. Grundläggande uppgifter om understödda projekt finns enligt fond.