Verksamhet och resultat

Fotograf: Shutterstock

På denna sida finns information om projekt och verksamhet som beviljas stöd och om deras resultat.

Grundläggande uppgifter om understödda projekt finns enligt fond.

För fonderna görs en halvtids- och en slutöversyn. Halvtidsöversynen görs 2017. Slutöversynen görs före utgången av 2023. Vi publicerar nyheter om halvtidsöversynens framskridande och översynsberättelsen på dessa sidor.