Verksamhet och resultat

Fotograf: Shutterstock

På denna sida finns information om projekt och verksamhet som beviljas stöd och om deras resultat. Grundläggande uppgifter om understödda projekt finns enligt fond.

För fonderna görs en halvtids- och en slutöversyn. Halvtidsöversynen har gjorts 2017. Slutöversynen görs före utgången av 2023. 

Läs mer on utvärdering av fonder

Europeiska kommissionens bok "Snapshots" ger man en omfattande bild om AMIF och ISF projekter i olika länder i Europa. Boken innefåller också presentationer av finska projekter. 

Snapshots 2018 bok