Verksamhet och resultat

Fotograf: Shutterstock

På denna sida finns information om projekt och verksamhet som beviljas stöd och om deras resultat.

Grundläggande uppgifter om understödda projekt finns enligt fond.

För fonderna görs en halvtids- och en slutöversyn. Halvtidsöversynen görs 2017. Slutöversynen görs före utgången av 2023. 

Europeiska kommissionens bok "Snapshots" ger man en omfattande bild om AMIF och ISF projekter i olika länder i Europa. Boken innefåller också presentationer av finska projekter. 

Snapshots 2018 bok