Kommunikation

Syftet med kommunikation är att öka projektets eller verksamhetens synlighet. Synlighet är också en förutsättning för stödberättigande.

Detaljerade anvisningar för kommunikation finns i förvaltningshandboken och den grafiska anvisningen för logotyper. Stödmottagaren ska agera enligt anvisningarna. Stödmottagaren ska använda AMIF/ISF-P/ISF-B fondens logotyper i sin kommunikation. 

Förvaltningshandbok (kommunikation s. 38-42)

Se också: