Kommunikation

Syftet med kommunikation är att öka projektets eller verksamhetens synlighet. Synlighet är också en förutsättning för stödberättigande.

Detaljerade anvisningar för kommunikation finns i förvaltningshandboken och den grafiska anvisningen för logotyper. Stödmottagaren ska agera enligt anvisningarna. Stödmottagaren ska använda AMIF/ISF-P/ISF-B fondens logotyper i sin kommunikation. 

Du kan hitta förvaltningsboken i sidan Till stödmottagaren.

Sociala medier

EUSA-fonderna finns på Twitter – gå in och följ oss! Vi twittrar med hashtaggen #eusarahastot. Vi ser gärna att projekten använder hashtaggarna #eusarahastot, #AMIF eller #ISF och att de taggar oss i sina tweetar så att vi kan dela vidare tweetar om projektens verksamhet, evenemang och resultat.

EUSA-fondernas Twitter

Mer information och anvisningar om hur sociala medier kan utnyttjas i projektets kommunikation finns i förvaltningshandboken.

Se också kommissionen delegerade förordning där finns bestämmelser om omnämnande av att projektet beviljats EU-finansiering. 

Kommisionens delegerade förordning (1048/2014)

I kommissionens genomförandeförordning finns bestämmelser om tekniska krav på informations- och kommunikationsåtgärder, såsom användning av EU-emblemet.

Kommissionens genomförandeförordning (1049/2014)