Kommunikation

Syftet med kommunikation är att öka projektets eller verksamhetens synlighet. Synlighet är också en förutsättning för stödberättigande.

Detaljerade anvisningar för kommunikation finns i förvaltningshandboken och den grafiska anvisningen för logotyper. Stödmottagaren ska agera enligt anvisningarna. Stödmottagaren ska använda fondernas logotyper i sin kommunikation.

Se också: