Till stödsökanden

På dessa sidor har vi samlat de viktigaste anvisningarna för stödsökande. Ansökan om stöd, genomförandet av projekt eller verksamheter och stödtagarens skyldigheter regleras närmare av den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen samt villkoren i stödbeslutet.

När du planerar din ansökan sätt dig in i fondens genomförandeprogram och läs noggrant ansökningsanmälan samt handboken för den sökande. Dessutom lönar det sig att bekanta sig med anvisningarna till stödmottagaren.

Ansökan avfattas i det elektroniska EUSA-systemet. Anvisningarna för EUSA-systemet visar hur systemet används.

Ansökan om stöd i ett nötskal

I regel 2 ansökningar om året, i allmänhet i februari och september.

Beslut om öppnande av respektive ansökan och öppna nationella mål som kan sökas fattas alltid separat i enlighet med läget för genomförandet av programmet.

Beredning av projekt

 • Idékläckning och planering av projekt
 • Kartläggning av projektets samarbetspartner och säkerställande av samfinansiering
 • Anskaffning av Katso-kod för EUSA-systemet via Katso-tjänsten

Genomläsning av ansökningsmaterialet och deltagande i ansökningsutbildningar

 • Nationellt verkställighetsprogram
 • Ansökningsannons
 • Handbok för sökande
 • Guide för EUSA-systemet

Ansökan om finansiering i EUSA-systemet

 • Ansökningstiden är 4–6 veckor

Behandling av ansökningarna vid inrikesministeriet

 • Teknisk och innehållsmässig kontroll av ansökan
 • Framställning om beviljande av stöd
 • Beredning av stödbeslut

Projektspecifikt stödbeslut

 • Ca 4 månader efter ansökningstidens utgång

Idéutlysning

Idé- och partnerutlysning sammanför projekt-idéer med projektaktörer ornades i 2017 inom integrationsåtgärder. Syftet med idé- och partnerutlysning för integrationsåtgärder var att sammanföra liknande utvecklingsbehov och projektidéer samt projektaktörer på olika områden.

Blankett för idé- och partnerutlysningen

Ytterligare information: Kristiina Mauriala, kristiina.mauriala(at)intermin.fi, tfn 0295 488 275