Projekt som fått finansiering från ISF

 

Listning av finansierade ISF-projekten

 

Fotograf: Mika Hakkarainen, Polisstyrelsen