Stöd för vidarebosättning och omplacering

Stöd för vidarebosättning och omplacering beviljas från ett separat anslag för vidarebosättning och intern omplacering för asyl-, migrations- och integrationsfonden. Stöd för vidarebosättning och omplacering kan beviljas för åtgärder som fastställs i fondens genomförandeprogram och som stöder genomförandet av Finlands program för vidarebosättning, bosättning av kvotflyktingar i kommuner eller en effektiv intern omplacering av personer som söker internationellt skydd.

Vidarebosättningsstöd eller omplaceringsstöd kan beviljas antingen som projektstöd för ett projekt med begränsat syfte eller som verksamhetsstöd för en bestämd del av mottagarens verksamhet. I fondens genomförandeprogram finns närmare bestämmelser om de åtgärder för vilka verksamhetsstöd kan beviljas. Finansieringen för vidarebosättning och omplacering är hundraprocentigt, dvs. det täcker de stödberättigande kostnaderna till fullt belopp.