Uudelleensijoittamistuki ja siirtotuki

Uudelleensijoittamistukea sekä siirtotukea myönnetään turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon kuuluvista erillisistä uudelleensijoittamisen määrärahasta sekä sisäisten siirtojen määrärahasta. Uudelleensijoittamistukea ja siirtotukea voidaan myöntää rahaston toimeenpano-ohjelmassa määriteltäviin toimiin, jotka tukevat Suomen uudelleensijoittamisohjelman toimenpanoa, kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamista tai kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden sisäisten siirtojen tehokasta toimeenpanoa.

Uudelleensijoittamistuki tai siirtotuki voidaan myöntää joko hanketukena tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen tai toimintatukena tiettyyn osaan tuen saajan toiminnasta. Rahaston toimeenpano-ohjelmassa määritellään tarkemmin ne toimet, joihin on mahdollista saada toimintatukea. Uudelleensijoittamistuesta tai siirtotuesta myönnetty rahoitus on sataprosenttista eli kattaa tukikelpoisten kustannusten täyden määrän.