Saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten sisäasioiden EU-rahastojen eusa-rahastot.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Otamme saavutettavuuden huomioon palvelua kehitettäessä. 

Miten saavutettavia sivut ovat?

Eusa-rahastot.fi-verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

Verkkosivuston saavutettavuutta on arvioitu ja havaittuja puutteita on korjattu siltä osin kuin on ollut mahdollista. Jatkamme saavutettavuuspuutteiden korjaamista siten, että puutteet on korjattu vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella [email protected]. Otsikoi viestisi "Saavutettavuuspalaute". Kerro viestissäsi myös sen sivun verkko-osoite, jossa havaitsit puutteita. 

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected], puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Joistakin verkkosivuilla olevista kuvista voi puuttua sisältöä kuvaava tekstivastine. Myös PDF-tiedostoissa on kuvia, joille ei ole määritetty tekstivastineita. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Otsikkotasojen käytössä on joitakin puutteita verkkosivuilla olevissa PDF-, Word- ja Excel-tiedostoissa. Sivustolla olevista PDF-, Word- ja Excel-tiedostoista korjataan jatkuvasti mahdollisia saavutettavuuspuutteita. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

  • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Verkkosivuilla olevat otsikot eivät ole kaikki riittävän kuvaavia. Otsikkotasojen käytössä on puutteita verkkosivuilla olevissa PDF-, Word- ja Excel-tiedostoissa. Sivustolla olevissa PDF-, Word-ja Excel-tiedostoissa on muitakin saavutettavuuspuutteita.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

  • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Verkkosivuilla on epätäsmällisiä linkkitekstejä tai toisteisuutta linkeissä. Kaikkia sivustolta poisvieviä linkkejä tai esimerkiksi PDF-tiedoston avaavia linkkejä ei ole merkitty. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

  • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Verkkopalvelun sivut eivät ole löydettävissä useammalla kuin yhdellä tavalla. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

  • 2.4.5 Useita tapoja

Pyrimme korjaamaan puutteet saavutettavuudessa vuoden 2022 aikana eusa-rahastot.fi-sivustolla tai sitä mukaan, kun puutteita korjataan yhteistä julkaisualustaa kehittämällä.

Sosiaalinen media

Saavutettavuusvaatimukset on huomioitu EUSA-rahastojen sosiaalisen median kanavien sisällöissä 23.9.2020 alkaen. 

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat omiin havaintoihimme siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. 

Tämä seloste on laadittu 22.9.2020. Selostetta on päivitetty joulukuussa 2020. 

Verkkosivusto on julkaistu helmikuussa 2018.