Saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten sisäasioiden EU-rahastojen eusa-rahastot.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Otamme saavutettavuuden huomioon palvelua kehitettäessä. 

Miten saavutettavia sivut ovat?

Eusa-rahastot.fi-verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

Verkkosivuston saavutettavuutta on arvioitu ja havaittuja puutteita on korjattu siltä osin kuin on ollut mahdollista. Jatkamme saavutettavuuspuutteiden korjaamista siten, että puutteet on korjattu vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella [email protected] Otsikoi viestisi "Saavutettavuuspalaute". Kerro viestissäsi myös sen sivun verkko-osoite, jossa havaitsit puutteita. 

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected], puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Joistakin verkkosivuilla olevista kuvista voi puuttua sisältöä kuvaava tekstivastine. Myös PDF-tiedostoissa on kuvia, joille ei ole määritetty tekstivastineita. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri.  

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

  • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Verkkosivuilla olevat otsikot eivät ole kaikki riittävän kuvaavia. Otsikkotasojen käytössä on puutteita verkkosivuilla olevissa PDF-, Word- ja Excel-tiedostoissa. Sivustolla olevissa PDF-, Word-ja Excel-tiedostoissa on muitakin saavutettavuuspuutteita.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

  • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Sivuston joillain sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Joidenkin linkkien nimet eivät toimi irrallaan asiayhteydestä. Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. Kaikkia sivustolta poisvieviä linkkejä tai esimerkiksi PDF-tiedoston avaavia linkkejä ei ole merkitty. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

  • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Verkkosivustolla on Twitter-elementti, jossa pyöriviä tviittejä ei pysty pysäyttämään. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

  • 2.2.2 Tauota, pysäytä, piilota

Verkkopalvelun sivut eivät ole löydettävissä useammalla kuin yhdellä tavalla. 

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

  • 2.4.5 Useita tapoja

Pyrimme korjaamaan puutteet saavutettavuudessa vuoden 2020 aikana eusa-rahastot.fi-sivustolla tai sitä mukaan, kun puutteita korjataan yhteistä julkaisualustaa kehittämällä.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat omiin havaintoihimme siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. 

Tämä seloste on laadittu 22.9.2020.

Verkkosivusto on julkaistu helmikuussa 2018.