Tilintarkastus

Rahoitettavilta hankkeilta ja toiminnalta vaaditaan loppumaksatusta varten tilintarkastuskertomus. Tuensaajan saamaa EU-tuen kokonaismäärää ei voida vahvistaa eikä viimeistä tukierää maksaa ilman tilintarkastajan lausuntoa. Riippumattoman tilintarkastuksen tehtävänä on varmistua siitä, että tuensaaja on rahoitettavassa hankkeessa tai toiminnassa noudattanut kirjanpitolakia ja muita soveltuvia lakeja ja säädöksiä.

Tilintarkastus kohdistuu siis rahoitettavaan hankkeeseen tai toimintaan, eikä yleinen tuensaajaan kohdistuva tilintarkastus riitä. Tilintarkastuksen kulut voidaan sisällyttää hankkeen tai toiminnan kustannuksiin ja ne voivat poikkeuksellisesti aiheutua vasta hankekauden päätyttyä (ennen viimeisen maksatuserän hakemista).

Tilintarkastajan raportti