AMIF-hankkeiden kohderyhmän todentaminen

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) hankkeiden kohderyhmänä ovat kolmansien maiden kansalaiset. AMIF-asetuksen (N:o 516/2014) mukaan hanketoteuttajalla on velvollisuus todentaa hankkeeseen tai toimintaan osallistuvien henkilöiden kuuluminen rahaston kohderyhmään, ja hanketoteuttajalla tulee olla riittävä varmuus kohderyhmän oikeellisuudesta.

Pääsääntöisesti kohderyhmä todennetaan pyytämällä esimerkiksi tilaisuuteen osallistuvilta henkilöiltä allekirjoitukset sekä kansalaisuustiedot, ja tämän lisäksi kohderyhmään kuulumisen todentamisen vahvistamiseksi tilaisuuden järjestäjän tulee pyytää nähtäväksi osallistujan henkilöllisyystodistus tai oleskelulupa, josta todennetaan, että osallistujalistassa ilmoitettu kansalaisuustieto täsmää henkilöllisyystodistuksessa ilmoitetun tiedon kanssa.

Kohderyhmän todentamisesta on erillinen ohjeistus, joka löytyy Tuen saajalle -sivulta. Tarkempia ohjeita kohderyhmän todentamiseksi on annettu myös hallinnointioppaassa.