Muutokset hankkeen tai toiminnan toteuttamisessa

Hanketta tai toimintaa tulee toteuttaa tukipäätöksen liitteenä olevan suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Hanketta tai toimintaa toteutettaessa saattaa kuitenkin tulla eteen tilanteita, joissa alkuperäisestä suunnitelmasta olisi syystä tai toisesta poikettava. Tyypillisiä hankesuunnitelmaan liittyviä muutostarpeita ovat esimerkiksi hankkeen toimikauden jatkaminen sekä muutokset tai lisäykset hankkeen toimintoihin tai talousarviossa eriteltyihin kustannuksiin.

Merkittävät muutokset edellyttävät aina muutoshakemusta ja tukipäätöksen muuttamista. Jos hanketoteuttaja on epävarma muutoshakemuksen tarpeesta, asia kannattaa varmistaa etukäteen vastuuviranomaiselta. Muutostarpeet ja -hakemukset on käsiteltävä myös hankkeen ohjausryhmässä ennen muutoshakemuksen jättämistä vastuuviranomaiselle.

Kuten hankkeelle tehty alkuperäinen tukipäätös, myös siihen tehtävät muutokset tehdään kirjallisina päätöksinä. Muutetun suunnitelman tulee edelleen täyttää tuen myöntämiselle alun perin asetetut edellytykset, eli mitään hankkeen alkuperäistä luonnetta tai tavoitteita merkittävästi muuttavia muutoshakemuksia ei voida hyväksyä. Kustannusten tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että tukipäätöksen muutoshakemus toimitetaan vastuuviranomaiselle ennen muutosten toteuttamista ja ennen kuin muutoksesta aiheutuvat kustannukset ovat syntyneet.

Tukipäätöksen muutoshakemuksen lomakkeen löydät Tuen saajalle -sivulta

Kertakorvauksella rahoitetun hankkeen tai toiminnan muuttaminen on mahdollista vain toteuttamisajan osalta.

Lisätietoja muutoksista on löydettävissä hallinnointioppaasta.