SOLID-rahastot

Sisäministeriö hallinnoi kansallisesti 2007–2013 Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (General programme "Solidarity and Management of Migration Flows") ja siihen liittyviä SOLID-rahastoja. SOLID-rahastoihin kuuluivat:

  • Euroopan pakolaisrahasto (ERF)
  • kotouttamisrahasto (IF)
  • ulkorajarahasto (EBF)
  • paluurahasto (RF)