SOLID-rahastot

Sisäministeriö hallinnoi kansallisesti 2007–2013 Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (General programme "Solidarity and Management of Migration Flows") ja siihen liittyviä SOLID-rahastoja. SOLID-rahastoihin kuuluivat:

Euroopan pakolaisrahasto (ERF)

ERF:in tavoitteena oli tukea ja edistää jäsenvaltioiden toimia, jotka koskivat pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamista ja siitä aiheutuvista seurauksista vastaamista.

Kotouttamisrahasto (IF)

IF:n tavoitteena oli tukea kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja kotoutumisen kaksisuuntaista prosessia.

Ulkorajarahasto (EBF)

EBF:n tavoitteena oli tukea toimia, jotka tehostivat ulkorajojen valvonnan ja matkustajavirtojen hallintaa sekä jäsenmaiden yhteisen ulkorajoihin liittyvän lainsäädännön ja viranomaisyhteistyön parantamista. Lisäksi tuettiin kolmansissa maissa toimivien konsuli- ja muiden viranomaisten järjestämien toimien hallinnoinnin parantamista.

Paluurahasto (RF)

RF:n tavoitteena oli tukea toimia, jotka tehostavat ulkorajojen valvonnan ja matkustajavirtojen hallintaa sekä jäsenmaiden yhteisen ulkorajoihin liittyvän lainsäädännön ja viranomaisyhteistyön parantamista.