Operatiivinen tuki

Operatiivista tukea voidaan myöntää vain sisäisen turvallisuuden rahaston ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevasta rahoitusvälineestä. Operatiivista tukea myönnetään rahaston kansallisessa ohjelmassa määriteltyihin rajavalvontaan tai viisumipolitiikkaan liittyviin toimintoihin. Luonteeltaan operatiivinen tuki on yleisavustusta tiettyyn osaan tuen saajan toiminnasta.

Tuettavan toiminnan kustannukset voivat olla mm. henkilöstökuluihin, huoltomenoihin, tietotekniikkajärjestelmien ylläpitoon tai kiinteistökuluihin liittyviä kustannuksia. Operatiivinen tuki on sataprosenttista eli kattaa tukikelpoisten kustannusten täyden määrän.