Tulosten juurruttaminen ja levittäminen

Rahoitettavien hankkeiden tai toiminnan tarkoituksena on pääsääntöisesti kehittää, luoda tai tuottaa jotakin uutta ja saada aikaan vaikuttavuutta. Tarkoituksena on, että hankkeessa tai toiminnassa aikaansaatuja tuotoksia ja tuloksia hyödynnetään ja luotuja toimintamalleja käytetään myös rahoituksen päättymisen jälkeen.

Siksi syntyviä tuotoksia tulee juurruttaa ja levittää jo hankkeen tai toiminnan aikana sekä erityisesti hankkeen päättyessä niin tuen saajan oman organisaation toimintaan kuin laajemmin myös muidenkin toimijoiden hyödynnettäväksi.