Ohjausryhmä

Hankkeelle tai toiminnalle tulee asettaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän tarkoituksena on ohjata, seurata ja valvoa hankkeen tai toiminnan suunnitelmallista etenemistä. Ohjausryhmä ei kuitenkaan ole oikeudellisesti vastuussa toteutuksesta, vaan vastuu on tuensaajalla.

Jotta hankkeen tai toiminnan tueksi taataan mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus, tulee ohjausryhmän jäseniksi kutsua tärkeimpien sidosryhmien edustajat, kuten hankekumppanit ja rahoittajat sekä tarpeen mukaan hankkeen tai toiminnan sisällön ja luonteen kannalta muita asiantuntijoita. Ohjausryhmään suositellaan otettavaksi mukaan myös hankkeen tai toiminnan kohderyhmän edustaja. Ohjausryhmä voi olla myös jo olemassa oleva elin, jos se täyttää ohjausryhmälle määritellyt edellytykset.

Ohjausryhmän tulee käsitellä maksatushakemukset ennen niiden toimittamista vastuuviranomaiselle. Samoin mahdolliset tukipäätöksen muutoshakemukset tulee saattaa ohjausryhmän tietoon.

Ohjausryhmän kokouskutsut tulee lähettää myös vastuuviranomaiselle, joka osallistuu kokouksiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat tulee toimittaa vastuuviranomaiselle.