Viestintä

Viestinnällä on tarkoitus saada hankkeelle tai toiminnalle sekä rahastolle näkyvyyttä. Näkyvyydestä huolehtiminen on myös tukikelpoisuuden edellytys.

Hankkeiden viestintää ohjeistetaan tarkemmin hallinnointioppaassa ja logojen graafisessa ohjeessa (tunnusten käyttöohje). Tuensaajan tulee toimia ohjeiden mukaisesti. Tuensaajan on viestinnässään käytettävä rahastojen logoja.

Tutustu myös: