Viestintä

Viestinnällä on tarkoitus saada hankkeelle tai toiminnalle sekä rahastolle näkyvyyttä.Näkyvyydestä huolehtiminen on myös tukikelpoisuuden edellytys.

Hankkeiden viestintää ohjeistetaan tarkemmin hallinnointioppaassa ja logojen graafisessa ohjeessa (tunnusten käyttöohje). Tuensaajan tulee toimia ohjeiden mukaisesti. Tuensaajan on viestinnässään käytettävä sen rahaston logoa, josta hanketta on tuettu (AMIF, ISF-B tai ISF-P). 

Hallinnointioppaan löydät Tuen saajalle -sivulta.

Sosiaalinen media

EUSA-rahastot on Twitterissä - ota tilimme seurantaan! Tviittaamme aihetunnisteella #eusarahastot.

Kannustamme hankkeita käyttämään aihetunnusta #eusarahastot, #AMIF tai #ISF, tai merkitsemään meidät tviittiin, jotta voimme uudelleenjakaa tviittejä hankkeiden toiminnasta, tapahtumista ja tuloksista.

EUSA-rahastojen Twitter-tili

Lisätietoa ja ohjeita sosiaalisen median hyödyntämisestä hankkeen viestinnässä löydät hallinnointioppaasta. 

Tutustu myös komission delegoituun asetukseen, jolla annetaan säädöksiä velvollisuudesta mainita hankkeen saamasta EU-rahoituksesta. 

Komission delegoitu asetus (1048/2014)

Komission täytäntöönpanoasetuksella annetaan taas teknisiä säännöksiä, kuten säännöt EU-tunnuksen käyttöön. 

Komission täytäntöönpanoasetus (1049/2014