Viestintä

Viestinnällä on tarkoitus saada hankkeelle tai toiminnalle sekä rahastolle näkyvyyttä. Näkyvyydestä huolehtiminen on myös tukikelpoisuuden edellytys.

Hankkeiden viestintää ohjeistetaan tarkemmin hallinnointioppaassa ja logojen graafisessa ohjeessa (tunnusten käyttöohje). Tuensaajan tulee toimia ohjeiden mukaisesti. Tuensaajan on viestinnässään käytettävä sen rahaston logoa, josta hanketta on tuettu (AMIF, ISF-B tai ISF-P). 

Hallinnointiopas (viestintäosio s. 41-46)

Sosiaalinen media

EUSA-rahastot on Twitterissä - ota tilimme seurantaan! Tviittaamme aihetunnisteella #eusarahastot. Kannustamme hankkeita käyttämään aihetunnusta #eusarahastot, #AMIF tai #ISF, tai merkitsemään meidät tviittiin, jotta voimme uudelleenjakaa tviittejä hankkeiden toiminnasta, tapahtumista ja tuloksista.

Lisätietoa ja ohjeita sosiaalisen median hyödyntämisestä hankkeen viestinnässä löydät hallinnointioppaasta. 

Tutustu myös: