ISF-rahaston kansallinen ohjelma ja toimeenpano-ohjelma

Kuvassa on maassa laskeutuneena oleva helikopteri, jossa ovi avoinna. Oven vieressä seisovat poliisi ja rajavartija. Helikopterin läheisyydessä seisoo toinen poliisi poliisikoiran kanssa. KUVA: Rajavartiolaitos

Kansallinen ohjelma ja sen tavoitteet

Rahastolla on yksi yhteinen koko ohjelmakauden 2014–2020 kattava kansallinen ohjelma, joka on jaettu kuuteen erityistavoitteeseen. Erityistavoitteet 1-3 kohdistuvat ISF-B -toimiin ja erityistavoitteet 5 ja 6 ISF-P -toimiin. Erityistavoite 4 on rahaston teknistä apua, joka liittyy rahaston täytäntöönpanoon ja siitä katetaan rahaston vastuuviranomaisen toiminta.

Erityistavoite 1 Viisumit

Erityistavoitteen 1 piiriin kuuluu laillisen maahantulon edistäminen sekä laittoman maahantulon ehkäiseminen. Suomen viisumipolitiikan keskiössä on viisumikäsittely Venäjällä.

Erityistavoite 2 Rajavalvonta

Erityistavoitteen 2 piiriin kuuluvat rajavalvontaviranomaisten toimintakyvyn turvaaminen sekä varautuminen mahdolliseen EU-Venäjä -viisumivapauteen mm. rajavalvontaa kehittämällä. Rajaturvallisuuden merkittävimmät haasteet ovat kasvavan rajaliikenteen hallinta sekä rajojen valvontakyvyn pitäminen uskottavana.

Erityistavoite 3 Operatiivinen tuki

Erityistavoitteesta 3 myönnetään operatiivista tukea mm. joidenkin tietojärjestelmien ylläpitokustannuksiin, kansallisen EUROSUR-koordinaatiokeskuksen henkilöstön palkkakustannuksiin sekä alusten ja muiden kulkuvälineiden huolto- ja ylläpitokustannuksiin.

Erityistavoite 5 Rikollisuuden ehkäisy ja torjunta

Erityistavoite 5 painottuu järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen sekä kyberrikollisuuden ja talousrikosten torjuntaan. Myös todistajansuojeluohjelma sekä tulevaan kansalliseen todistajansuojelulakiin liittyvät toiminnot kuuluvat tämän erityistavoitteen piiriin.

Erityistavoite 6 Yhteiskunnan turvallisuus

Erityistavoitteeseen 6 kuuluu henkilöiden ja infrastruktuurin suojeleminen erilaisia uhkia vastaan sekä eri viranomaisten valmiustoimet.

ISF-B -rahoitusvälineeseen kuuluu myös erityistoimia, jotka toteutetaan joko useamman jäsenvaltion yhteishankkeina tai yksittäisen jäsenvaltion toimesta.

ISF-rahaston kansallinen ohjelma

Kansallinen toimeenpano-ohjelma

Rahastolle on laadittu kansallisen ohjelman toimeenpanoa varten erillinen kansallinen toimeenpano-ohjelma. Toimeenpano-ohjelma on kansallisen ohjelman tavoin laadittu koko ohjelmakaudeksi ja se tarkentaa kansallista ohjelmaa. Toimeenpano-ohjelmassa kuvataan tuettavien hankkeiden ja toiminnan valintaperusteet, kansallisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti toteutettavat toimet ja kansalliseen ohjelmaan sisältyvän rahoituksen kohdentamisessa noudatettavat periaatteet.

ISF-rahaston kansallinen toimeenpano-ohjelma