Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta

Erityistavoite 5 painottuu järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen sekä kyberrikollisuuden ja talousrikosten torjuntaan. Myös todistajansuojeluohjelma sekä tulevaan kansalliseen todistajansuojelulakiin liittyvät toiminnot kuuluvat tämän erityistavoitteen piiriin.

5.1 Ennaltaehkäisy ja torjunta

Kansallisen tavoitteen 5.1 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka tähtäävät mm. tietojärjestelmien kehittämiseen ja välineistön hankintaan, jolla parannetaan edellytyksiä tekniseen tiedonhankintaan. Lisäksi toteutetaan hankkeita, joilla ennaltaehkäistään radikalisoitumista tai rikolliseen toimintaa ajautumista sekä torjutaan rahanpesua, kyberrikollisuutta ja terrorismia.

5.1 Ennaltaehkäisy ja torjunta tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

5.2 Tiedonvaihto

Kansallisen tavoitteen 5.2 puitteissa tuetaan eri viranomaisten välillä keskitettyjen tietojärjestelmien, -virtojen ja -kantojen kehittämistä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla yhteensopivaksi.

5.2 Tiedonvaihto tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

5.3 Koulutus

Kansallisen tavoitteen 5.3 puitteissa toteutetaan hankkeita, joissa järjestetään poliisin ja EU-maiden yksiköiden yhteisharjoituksia painopisteinä etenkin terrorismin ja väkivaltaisen ekstremismin torjunta sekä koulutetaan lainvalvontaviranomaisia kyberrikostorjunnassa.

5.3 Koulutus tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

5.4 Rikosten uhrien tuki

Kansallisen tavoitteen 5.4 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka edistävät todistajansuojeluohjelman täytäntöönpanoa ja ihmiskaupan uhrien tukemiseen liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi toteutetaan hankkeita toimintamallien ja tukipalvelujen kehittämiseksi rikollisesta toiminnasta pois haluavien ja rikosten uhreiksi joutuneiden tueksi sekä rikosasioissa todistaville henkilöille. Lisäksi tuetaan rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöönoton valmistelua.

5.4 Rikosten uhrien toiminta tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

5.5 Uhkien ja riskien arviointi

5.5 Uhkien ja riskien arviointi tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.