Hankkeiden esittelyjä

Tälle sivulle on koottu esittelytekstejä rahoitetuista AMIF- ja ISF-hankkeista. Hankkeiden työntekijöiden kirjoittamat tekstit esittelevät, minkälaisia hankkeita Suomessa toteutetaan sisäasioiden EU-rahoituksella.

Hanke-esittelyt kertovat lukijalle hankkeiden tavoitteista ja tuloksista sekä siitä, mitä hyötyä EU:n sisäasioiden rahastoista on suomalaiselle yhteiskunnalle.