Miten laadin hankesuunnitelman?

 

1. Aloita ajoissa

Varaa valmistelulle riittävästi aikaa. Osallista tulevat hankekumppanit ja yhteistyötahot valmisteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankkeen tulee perustua yhteistyölle ja yhteiselle suunnittelulle. Ota yhteyttä rahastojen yhteyshenkilöihin. He voivat neuvoa hakemuksen kohdistamisessa oikeaan tavoitteeseen ja antaa ehdotuksia esimerkiksi hankkeen rajaamisen ja yhteistyön kattavuuden suhteen.

Tilaa rahastojen uutiskirje saadaksesi ajankohtaista tietoa hakuaikatauluista.

Hakemuksen laatiminen EUSA-järjestelmässä edellyttää Suomi.fi -valtuuksia. 

2. Panosta taustaselvitykseen

Hyvän hankkeen perusta on perusteellinen taustaselvitys ja tarveanalyysi. Taustaselvityksessä kartoitetaan hankkeen toimintaympäristö, sidosryhmät, hyödynsaajat eli kohderyhmä ja muu aiheeseen liittyvä toiminta alueella.

3. Rajaa hanke

Hyvä hanke on sisällöllisesti ja ajallisesti rajattu kokonaisuus. Määrittele kohderyhmä selkeästi. Hyvällä hankkeella on selkeästi määritellyt tavoitteet sekä konkreettiset toiminnot, joiden avulla tavoitteisiin pyritään.

4. Tutustu hakuohjeisiin ja osallistu hakukoulutukseen

Hakijan kannalta tärkeät dokumentit ovat:

• Kansallinen toimeenpano-ohjelma
• Hakuilmoitus
• Hakijan opas
• EUSA-järjestelmän opas

Hakukoulutuksissa saat tiiviissä paketissa tietoa ohjelmista, rahastojen säännöistä sekä hakemuksen laatimisesta.

Hakuklinikalla saat räätälöityjä neuvoja hakemukseesi liittyen.

5. Varaa hakulomakkeen täyttämiseen aikaa

Hankesuunnitelman ja talousarvion laatimiseen ja tietojen syöttämiseen EUSA-järjestelmässä on hyvä varata aikaa. Luonnostelussa voi hyödyntää hakulomakkeen excel-pohjaa, josta valmiit tekstit voi liittää EUSA-järjestelmään.

Viime hetken kiireen välttämiseksi pyri jättämään hakemus sisään jo ennen haun määräpäivää.