Kustannusten tukikelpoisuus

Kustannusten tukikelpoisuutta määrittelevät EU-tason säädökset, kansallinen lainsäädäntö ja pääasiassa valtioneuvoston asetus sekä tukipäätöksen ehdot. Asetukseen, asetuksen perustelumuistioon sekä hallinnointioppaaseen on syytä tutustua huolella.

Yleiset tukikelpoisuuden edellytykset tarkoittavat, että hankkeen tai toiminnan kustannukset ovat aiheutuneet tuettavasta hankkeesta tai toiminnasta ja ovat tarpeellisia ja kohtuullisia. Kustannusten tulee olla ohjelmien ja tukipäätöksen mukaisia sekä aiheutuneet tukipäätöksen mukaisena toteuttamisaikana (paitsi tilintarkastuskustannukset). Yleisenä edellytyksenä on myös, että kustannukset ovat aiheutuneet tosiasiallisesti, ja ne tulee voida todentaa kulutositteilla ja kirjanpidonotteilla. Tämän osalta on poikkeuksia yksinkertaistetuissa kustannusmalleissa.

Ennen tuen viimeisen erän maksatuksen hakemista kaikkien hankkeesta tai toiminnasta aiheutuvien hyväksyttävien kustannusten on oltava maksettuja.