EUSA-järjestelmä - haku ja raportointi sähköisesti

Hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä varten hakijan tulee tunnistautua Suomi-tunnistuspalvelun avulla. Suomi.fi -kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste, joita ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti.

Suomi.fi-valtuudet on käytössä yrityksille.Voit asioida yrityksen puolesta, jos palvelussa on mahdollista asioida yrityksen puolesta ja sinulla on rekisteritietoihin perustuva oikeus tai sinulle on annettu valtuus asioida yrityksen puolesta. Nämä tiedot tarkistetaan perusrekistereistä ja valtuusrekisteristä.

Yrityksen puolesta voi asioida seuraavilla toimielinrooleilla, jos palvelussa on määritelty kyseinen rooli asiointiin oikeuttavaksi:

 • Toimitusjohtaja (TJ)
 • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
 • Varatoimitusjohtaja (VTJ)
 • Hallituksen puheenjohtaja osakeyhtiössä (PJ)
 • Henkilöllä on yrityksen nimenkirjoitusoikeus
 • Selvitysmies (S)

Sisäasioiden EU-rahastojen (EUSA) hankerahoitus-asiointipalvelussa käytössä olevat valtuudet ovat

 • Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu
 • Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen
 • Katso-palvelun valtuuksien käyttöä jatkavat edelleen seuraavat organisaatiot:
 • julkiset organisaatiot
 • yhdistykset ja säätiöt
 • ulkomaalaiset yritykset
 • yhtiöt, joilla on nimenkirjoitus kaksi tai useampi yhdessä.

Niin kauan kuin asiointipalvelun käyttäjällä ei ole mahdollisuutta siirtyä Katso-valtuuksista Suomi.fi-valtuuksiin, jatkavat käyttäjät Katso-valtuutuksien ja -roolien hallinnointia Katso-palvelussa. Käytännössä valtuutettu kirjautuu asiointipalveluun esimerkiksi pankkitunnuksilla –Katso-tunnisteen sijasta ja hän pystyy asioimaan valtuuttajien puolesta.

Mikäli olet uusi käyttäjä, kirjautuminen edellyttää Katso-tunnisteen hankkimista Väestörekisterikeskuksen Katso-palvelusta.

Sähköisiä hakulomakkeita on jaoteltu rahaston/rahoitusvälineen mukaan (AMIF, ISF-Borders ja ISF-Police). Hakulomake etenee hakijan tietojen täyttämisestä kansallisen tavoitteen valintaan, hankkeen tai toiminnan kuvaukseen, indikaattoreihin, hankkeen tai toiminnan aikatauluun ja talousarvioon. Myös mahdollinen liiteaineisto lähetetään sähköisen järjestelmän kautta (esim. PDF).

Hakulomake koostuu täytettävistä tietokentistä, joista osa on pakollisia. Lomake tarkistaa osan syötettävistä tiedoista automaattisesti, eikä päästä hakijaa etenemään ennen kuin vaaditut tiedot on täytetty. Lomakkeen täytön alkuvaiheessa annettavat tiedot, kuten kansallisen tavoitteen valinta, vaikuttavat lomakkeella kysyttäviin tietoihin myöhemmissä vaiheissa.

Rahoitetuista hankkeista tai toiminnasta raportoiminen, maksatusten hakeminen ja muu viestinvaihto tapahtuu myös sähköisen haku- ja raportointijärjestelmän kautta.

EUSA-järjestelmä