EUSA-järjestelmä - haku ja raportointi sähköisesti

Hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä varten hakijan tulee tunnistautua Katso-tunnistuspalvelun avulla. Katso-tunnistus on verohallinnon ylläpitämä palvelu ja sen käyttäminen on ilmaista. Lisätietoja ja ohjeita palvelusta ja tunnusten perustamisesta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Sähköisiä hakulomakkeita on jaoteltu rahaston/rahoitusvälineen mukaan (AMIF, ISF-Borders ja ISF-Police). Hakulomake etenee hakijan tietojen täyttämisestä kansallisen tavoitteen valintaan, hankkeen tai toiminnan kuvaukseen, indikaattoreihin, hankkeen tai toiminnan aikatauluun ja talousarvioon. Myös mahdollinen liiteaineisto lähetetään sähköisen järjestelmän kautta (esim. PDF).

Hakulomake koostuu täytettävistä tietokentistä, joista osa on pakollisia. Lomake tarkistaa osan syötettävistä tiedoista automaattisesti, eikä päästä hakijaa etenemään ennen kuin vaaditut tiedot on täytetty. Lomakkeen täytön alkuvaiheessa annettavat tiedot, kuten kansallisen tavoitteen valinta, vaikuttavat lomakkeella kysyttäviin tietoihin myöhemmissä vaiheissa.

Rahoitetuista hankkeista tai toiminnasta raportoiminen, maksatusten hakeminen ja muu viestinvaihto tapahtuu myös sähköisen haku- ja raportointijärjestelmän kautta.

EUSA-järjestelmä