Sisäisen turvallisuuden rahasto

Kuvassa poliisi, rajavartija ja tullitarkastajat yhdessä tutkivat ajoneuvon kuljettajan tietoja auton vieressä. Kuvaaja: Risto Silvola, Tulli

 

Sisäisen turvallisuuden rahasto (engl. Internal Security Fund, ISF) vastaa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategian keskeisimpiin tavoitteisiin. Strategisia tavoitteita on viisi:

  1. hajottaa kansainväliset rikollisverkostot,
  2. ehkäistä terrorismia ja puuttua radikalisoitumiseen ja terroristien värväystoimintaan,
  3. parantaa kansalaisten ja yritysten turvallisuutta verkkoympäristössä,
  4. vahvistaa turvallisuutta rajavalvonnan avulla ja
  5. parantaa Euroopan kykyä selviytyä kriiseistä ja katastrofeista.

Suomen osuus sisäisen turvallisuuden rahastosta ohjelmakaudella 2014–2020 on noin 52,6 miljoonaa euroa. Rahasto on jaettu kahteen rahoitusvälineeseen. Ensimmäinen koskee Euroopan unionin ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa (engl. Borders and Visa, ISF-B) ja toinen poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa (engl. Police, ISF-P). Rahoitusvälineiden osuudet rahaston varoista ovat noin 36,9 miljoonaa euroa (ISF-B) ja noin 15,7 miljoonaa euroa (ISF-P).

ISF-B -rahoitusvälineellä tuetaan toimenpiteitä, joiden toteutuksessa noudatetaan maahanpääsyn neliportaista valvontamallia. Malliin sisältyvät toimenpiteet kolmansissa maissa, yhteistyö naapurimaiden kanssa, ulkorajalla tapahtuvat toimet ja valvontatoimenpiteet vapaan liikkuvuuden alueella. Rahoitusvälineellä edistetään Euroopan ulkorajojen yhdennetyn valvontajärjestelmän kehittämistä yhdenmukaisen ja korkeatasoisen ulkorajavalvonnan varmistamiseksi sekä laillisen rajanylitysliikenteen helpottamiseksi. Niin ikään rahoitusvälineellä tuetaan kansallisia toimenpiteitä ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, kun kyseessä on viisumipolitiikka ja muut ennen ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia toteutettavat toimet.

ISF-P -rahoitusvälineellä tuetaan poliisiyhteistyötä ja rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa. Rahoitusvälineen toimialaan kuuluu

  • tietojenvaihdon ja tietojen saatavuuden parantaminen

  • rajat ylittävän sekä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, korruption, ihmiskaupan ja tietoverkkorikollisuuden torjunta ja ehkäiseminen

  • kansalaisten ja elintärkeän infrastruktuurin suojeleminen vaaratilanteilta sekä turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien tehokkaan hallinnan edistäminen.