Tuen saajalle

Tähän osioon on kerätty keskeiset säädökset ja ohjeet hankkeiden tai toiminnan toteuttamisen tueksi. Säädöksiin ja ohjeisiin on hyvä tutustua huolella jo hankkeen tai toiminnan suunnitteluvaiheessa.

Hallinnointioppaaseen on koottu kaikki tärkeimmät säännöt ja ohjeet hankkeiden toteuttamisen tueksi. Oppaaseen on siis hyvä perehtyä huolellisesti. Järjestämme hankkeille myös hallinnointikoulutuksia, joissa käydään läpi hankkeiden hallinnointiin liittyviä velvoitteita.

Hankkeet tai toiminta voivat sisällöltään ja toiminnaltaan poiketa hyvinkin merkittävästi toisistaan. Mikäli olet epävarma ohjeiden ja ehtojen soveltamisesta hankkeeseesi, ota yhteys vastuuviranomaiseen. Muista kuitenkin, että juuri sinun hankettasi koskevat sitovat ehdot löytyvät hankkeesi rahoituspäätöksestä ja sen liitteistä.

Oppaat, ohjeistukset ja lomakkeet

Maksatushakemuslomakkeet

Uusissa mallilomakkeissa on yhdistetty samaan lomakkeeseen hakemus ja maksatushakemus. Hakemuksen ja maksatushakemukseen luonnosteluun tarkoituissa lomakkeissa ei ole suojausta ja ne ovat vapaasti muokattavissa.

Maksatushakemuslomakkeet luonnosteluun:

Viralliset maksatushakemuslomakkeet:

Muut lomakkeet