Kuka voi hakea rahoitusta?

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta rahoitusta voivat hakea esimerkiksi viranomaiset, kunnat, erilaiset järjestöt, oppilaitokset, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Yksityishenkilöt eivät voi hakea rahoitusta. Rahaston toimeenpano-ohjelma ja valitun kansallisen tavoitteen puitteissa toteutettavien toimien luonne määrittelevät tarkemmin mahdolliset tuensaajat.

Sisäisen turvallisuuden rahastosta rahoitusta voivat hakea kaikki oikeuskelpoiset julkiset tai yksityiset yhteisöt. Käytännössä rahaston kansallisen ohjelman toimenpiteet ovat kuitenkin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sisällöltään sellaisia, että tuen saajina voivat olla vain toimivaltaiset viranomaiset kuten Rajavartiolaitos, ulkoasiainministeriö tai sen edustustot, poliisi, Tulli, Maahanmuuttovirasto ja pelastustoimi. Operatiivista tukea voivat kansallisen ohjelman mukaisesti hakea ulkoasiainministeriö, Rajavartiolaitos ja poliisi.

Hakijalla tulee olla riittävät edellytykset toteuttaa hanke tai toiminta suunnitellusti sekä vastata hankkeella aikaan saadun tai tuetun toiminnan jatkuvuudesta tuen päätyttyä ellei se hankkeen tai toiminnan luonteen vuoksi ole tarpeetonta.

Rahoitus myönnetään yhdelle tuen saajalle, mutta hankkeissa tai toiminnassa voi olla mukana hankekumppaneita (tuen siirron saajat).