Euroopan unionin sisäasioiden rahastot 2021-2027

Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja ohjelmakaudella 2021-2027 ovat:

  • Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)
  • Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)
  • Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI) 

Eurooppa-neuvoston hyväksymässä monivuotisessa rahoituskehyksessä sisäasioiden EU-rahoitus noin kaksinkertaistuu verrattuna päättyvään ohjelmakauteen 2014-2020. Ohjelmakaudelle 2021-2027 varattu rahoitus on EU-tasolla noin 18 miljardia euroa. Lisäksi sisäasioiden alalla toimiville EU-virastoille on varattu monivuotisesta rahoituskehyksestä noin 11 miljardia euroa. 

Rahastokohtaiset EU-asetukset sekä rahastojen hallinnointia koskeva yleisasetus (Common Provisions Regulation, CPR) tulivat voimaan heinäkuussa 2021. Suomen saaman osuuden rahoituksesta odotetaan varmistuvan elokuun aikana.   

Rahastojen hallinnointia koskeva yleisasetus

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa (AMIF) koskeva asetus

Sisäisen turvallisuuden rahastoa (ISF) koskeva asetus

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälinettä (BMVI) koskeva asetus

Ensimmäiset haut käynnistyvät alkuvuodesta 2022

EU:n sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien toimeenpano alkaa näillä näkymin helmikuussa 2022, jolloin sisäministeriö käynnistää rahastojen ensimmäiset haut. 

Rahastoille rakennetaan oma sähköinen haku- ja raportointijärjestelmä vuonna 2022. Ennen uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa avustusten ja maksamista koskevien hakemusten käsittely järjestetään sähköisenä lomakehakuna. Lisäksi uusille rahastoille rakennetaan oma verkkosivusto.

Mikä muuttuu uudelle ohjelmakaudelle siirryttäessä?

Rahoituksen rakenne muuttumaan tulevalla ohjelmakaudella. Sisäisen turvallisuuden rahastossa ohjelmakaudella 2014-2020 olleet kaksi rahoitusvälinettä, rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline (ISF-B) ja poliisiyhteistyön rahoitusväline (ISF-P) eriytetään niin, että uusi sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) kattaa käytännössä aiemman poliisiyhteistyövälineen tavoitteet ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI) kattaa aiemman ISF-B -rahoitusvälineen tavoitteet. 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) säilyy pitkälti samansisältöisenä kuin se on ohjelmakaudella 2014-2020. 
 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta on tarkoitus tukea toimia, joilla vahvistetaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, tuetaan laillista maahanmuuttoa sekä kotoutumistoimia ja ehkäistään laitonta maahanmuuttoa toimivin paluujärjestelmin sekä edistämällä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. 

Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF

Sisäisen turvallisuuden rahaston tavoitteena on vahvistaa turvallisuuden korkeaa tasoa Euroopan unionissa, etenkin torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä kyberrikollisuutta. Lisäksi rahastosta tuetaan toimia kriittisten infrastruktuurien suojelemiseksi ja rikosten uhrien tukemiseksi. 

Rahaston kautta pyritään lisäämään tietojenvaihtoa unionin lainvalvontaviranomaisten välillä ja tehostamaan rajat ylittäviä operaatioita vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyen.

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline BMVI

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineellä on tarkoitus tukea EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpanoa ja EU:n yhteistä viisumipolitiikkaa. 

Rahaston avulla tuetaan toimia, joilla sujuvoitetaan laillisia rajanylityksiä, estetään laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä hallinnoidaan tehokkaasti muuttovirtoja.

 

Sivua on päivitetty 25.8.2021.