Hankkeen päättäminen

Hankkeen päättäminen on tärkeä vaihe hankkeen hallinnoinnissa ja siihen on hyvä varata riittävästi aika- ja henkilöstöresursseja. Hankkeen päättymisen jälkeen valmistellaan loppumaksatushakemus. Loppumaksatushakemusta varten pitää hankkeelle tehdä tilintarkastus ja tilintarkastuskertomus tulee liittää loppumaksatushakemukseen.

Hankkeen asiakirjojen säilyttämisestä tulee myös huolehtia ja samalla varautua myös mahdollisiin tarkastuksiin.

Hankkeessa aikaansaatuja tuotoksia ja tuloksia tulee sen päättymisen jälkeen hyödyntää tuen saajan oman organisaation toiminnassa sekä pyrkiä levittämään niitä laajemmin myös muidenkin toimijoiden hyödynnettäväksi.