Miten haen rahoitusta?

Rahastojen vastuuviranomainen järjestää tukihaun ja siihen liittyviä neuvontatilaisuuksia pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Hausta ja järjestettävästä neuvonnasta ilmoitetaan rahastojen verkkosivuilla www.eusa-rahastot.fi sekä mahdollisia muita tiedotuskanavia käyttäen.

Rahastojen verkkosivuilta löytyvät hakuohjeet sekä rahastojen kansalliset ohjelmat ja toimeenpano-ohjelmat. Ohjelmissa ja hakuohjeissa määritellään toimet, joihin rahoitusta voi hakea sekä muut ehdot, jotka hakemuksen on täytettävä. Neuvontatilaisuuksissa hakijoita neuvotaan rahoitettavista toiminnoista, tukikelpoisista kustannuksista ja hakemuksen laatimisesta.

Haku on tavallisesti avoinna 4-6 viikon ajan, jonka puitteissa hakijan tulee toimittaa hakemus sisäministeriöön. Tukea haetaan rahastojen sähköisen haku- ja raportointijärjestelmän kautta.