Tuen hakijalle

Tälle sivustolle on koottu keskeiset ohjeet tuen hakemiseen liittyen. Tuen hakemista, hankkeen tai toiminnan toteuttamista ja tuensaajan velvollisuuksia säätelevät tarkemmin kansallinen ja EU:n lainsäädäntö sekä tukipäätöksen ehdot.

Perehdy hakemuksen suunnitteluvaiheessa rahaston toimeenpano-ohjelmaan ja lue huolellisesti hakuilmoitus sekä hakijan opas. Näiden lisäksi on hyvä tutustua tuen saajan ohjeisiin.

Hakemukset laaditaan sähköisessä EUSA-järjestelmässä. Järjestelmän käyttöön opastaa EUSA-järjestelmän ohje.

Tuen hakeminen pähkinänkuoressa

Hakuja on pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, yleensä helmi- ja syyskuussa. Päätös kunkin haun avaamisesta ja haussa avoinna olevista kansallisista tavoitteista tehdään aina erikseen ohjelman toteumatilanteen mukaisesti.

Hankkeen valmistelu

 • hankkeen ideointi ja suunnittelu
 • hankkeen yhteistyökumppanien kartoitus ja yhteisrahoituksen varmistaminen
 • Suomi.fi-valtuuksien hakeminen Suomi.fi-palvelusta EUSA-järjestelmää varten

Hakumateriaaleihin perehtyminen ja hakukoulutukset

 • kansallinen toimeenpano-ohjelma
 • hakuilmoitus
 • hakijan opas
 • EUSA-järjestelmän opas

Rahoituksen hakeminen EUSA-järjestelmässä

 • haku avoinna 4-6 viikkoa

Hakemuksen käsittely sisäministeriössä

 • hakemuksen tekninen tarkastus hakemuksen sisällöllinen arviointi
 • esitys tuen myöntämisestä
 • tukipäätöksen valmistelu

Hankekohtainen tukipäätös

 • noin 4 kuukauden kuluttua haun päättymisestä