Logot

Hankkeiden tai toiminnan viestinnässä on käytettävä rahastojen logoja. Logoja on käytettävä kaikissa materiaaleissa, kuten esitteissä, oppaissa, julkaisuissa ja verkkosivuilla sekä hankituissa laitteissa.
Logo tulee esittää yhdenmukaisuuden vuoksi vakiomuotoisena, eikä sitä saa muunnella. Logojen käyttöön on laadittu erillinen tunnusten käyttöohje, josta käy ilmi mm. tunnuksen vähimmäismitat sekä värimäärittelyt.

Graafinen ohje logojen käytöstä

Logot löytyvät suomen- ja ruotsinkielisinä värillisinä ja harmaaversioina.

AMIF-logo

ISF-P-logo

ISF-B-logo

Englanninkielisissä materiaaleissa tulee käyttää rahaston nimeä englanniksi, lausetta 'Supported by The European Union' sekä EU-lippua. Tällöin on huomioitava myös komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1049/2014 mukaiset tunnuksen käyttöohjeet.

EU-lippu on ladattavissa EU:n sivulta