Logot

Hankkeiden tai toiminnan viestinnässä on käytettävä rahastojen logoja. Logoja on käytettävä kaikissa materiaaleissa, kuten esitteissä, oppaissa, julkaisuissa ja verkkosivuilla sekä hankituissa laitteissa.
Logo tulee esittää yhdenmukaisuuden vuoksi vakiomuotoisena, eikä sitä saa muunnella. Logojen käyttöön on laadittu erillinen tunnusten käyttöohje, josta käy ilmi mm. tunnuksen vähimmäismitat sekä värimäärittelyt.

Graafinen ohje logojen käytöstä

Logot löytyvät suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä värillisinä ja harmaaversioina.

AMIF-logo

Suomenkielinen versio

Suomen- ja ruotsinkielinen yhdessä

Englanninkielinen versio

ISF-P-logo

Suomenkielinen versio

Suomen- ja ruotsinkielinen yhdessä

Englanninkielinen versio

ISF-B-logo

Suomen- ja ruotsinkielinen yhdessä

Englanninkielinen versio