Logotyper

Fondernas logotyper ska användas i kommunikationen om projekten eller verksamheten. Logotyperna ska användas i allt material, såsom broschyrer, handböcker, publikationer och webbplatser samt på anskaffad utrustning. För konsekvensens skull ska logotypen framträda i standardutformning och den får inte ändras. Det finns en separat anvisning för användningen av logotyper. Av den framgår bland annat minimimått och färgdefinitioner.

Användningsguide för symbolerna

Logotyperna finns på finska, svenska och engelska i färg och i grått.

AMIF

Svensk versioner

Finsk och svensk versioner tillsammans

Engelsk versioner

ISF-P

Svensk versioner

Finsk och svensk versioner tillsammans

Engelsk versioner

ISF-B

Svensk versioner

Finsk och svensk versioner tillsammans

Engelsk versioner