SOLID-fonder

Inrikesministeriet förvaltade 2007-2013 på nationell nivå EU:s allmänna program för solidaritet och hantering av migrationsströmmar samt SOLID-fonderna i anslutning till den.

  • Europeiska flyktingfonden (ERF)
  • Integrationsfonden (IF)
  • Fonden för de yttre gränserna (EBF)
  • Återvändandefonden (RF)