Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera på nyhetsbrevet från EU-fonderna för inrikes frågor för att få tidsenliga uppgifter om tidpunkten för ansökningarna och utbildingarna samt allmän information om fonderna. Nyhetsbrevet utkommer cirka sex gånger om året.

Prenumerera på nyhetsbrevet