Till stödmottagaren

I detta avsnitt finns centrala bestämmelser och ansökningar avseende stöd för projekt eller verksamhet. Ta noga del av bestämmelserna och anvisningarna redan när projektet eller verksamheten planeras.

I förvaltningshandboken finns de viktigaste reglerna och anvisningarna för genomförande av projekt. Ta alltså omsorgsfullt del av handboken. Vi ordnar också utbildningar i förvaltningen av projekt. I dem går vi igenom skyldigheter relaterade till förvaltningen av projekt.

Projekt eller verksamhet kan dock ha ett mycket varierande innehåll. Om du är osäker hur anvisningarna och villkoren tillämpas på ditt projekt ska du kontakta den ansvariga myndigheten. Observera dock att de bindande villkoren för ditt projekt finns i finansieringsbeslutet och dess bilagor.

Handböcker, anvisningar och blanketter