Verifiering av målgrupp i AMIF-projekten

AMIF-projektens målgrupp är tredjelandsmedborgare. Enligt AMIF-förordningen (nr 516/2014) ska projektgenomföraren verifiera att de personer som deltar i projektet eller verksamheten hör till fondens målgrupp, och projektgenomföraren ska vara tillräckligt säker på att målgruppen är korrekt.

I regel verifieras målgruppen genom att man till exempel ber personer som deltar i ett evenemang att lämna sin underskrift och uppgifter om medborgarskap, och dessutom ska den som ordnar evenemanget be att få se deltagarnas identitetsbevis eller uppehållstillstånd för att konstatera att de hör till målgruppen. Utifrån dessa uppgifter konstateras att medborgaruppgiften som angetts på deltagarlistan stämmer med identitetsbeviset.

För verifiering av målgruppen har uppgjorts en separat anvisning som kan hittas i sidan Till stödmottagaren. Detaljerade anvisningar för verifiering av målgrupp finns också i förvaltningshandboken.