Integrering och laglig invandring

Det särskilda målet 2 fokuserar på stöd för laglig invandring och integrering genom att trygga migrationssystemets enhetlighet och främja den effektiva integreringen av trejdelandsmedborgare.

Nationellt mål 2.1: Laglig invandring

Inom ramen för målet stöds laglig invandring och informationsåtgärder som stödjer möjligheterna till detta. Målet är att invandrare från tredjeländer ska ha tillgång till mer aktuell och heltäckande information om Finland och språkundervisning i utreseländerna.

Nationellt mål 2.2: Integration

Inom ramen för målet stöds olika åtgärder i integreringens inledande skede som främjar delaktigheten och välfärden hos invandrare från tredjeländer.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 2.3: Utveckling av beredskapen .

 

Det centrala syftet är att utveckla migrationsförvaltningens verksamhet genom att utveckla samarbetet mellan myndigheterna samt genom att förenkla tillståndsförfarandet. Dessutom stöds åtgärder som utvecklar statistikföringen och analysen av invandringen samt uppföljningen av integreringen

Det finns inga pågående projekt.