Återvändande

Det särskilda målet 3 fokuserar på frivilligt återvändande, återintegrering, utveckling av förfarandena för avlägsnande ur landet samt åtgärder relaterade till uppföljning av återvändandet och återintegreringen.

Nationellt mål 3.1: Åtgärder relaterade till återvändande

Centrala teman för det nationella målet 3.1 är att utveckla systemet för frivilligt återvändande.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 3.2: Åtgärder för återvändande

Ett centralt syfte för det nationella målet 3.2 är ett effektivt genomförande av frivilligt återvändande genom utveckling av processerna för frivilligt återvändande och avlägsnande ur landet.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 3.3: Samarbete

Inom ramen för det nationella målet 3.3 stöds utveckling av uppföljningen och utvärderingen av återintegrationen samt genomförs åtgärder som anknyter till återintegrering i återvändandeländerna. Dessutom stöds planeringen, inledandet och utvecklingen av den utomstående oberoende övervakningen av återsändanden.

Det finns inga pågående projekt.