Befästande och utvecklande av det gemensamma europeiska asylsystemet

AMIF-fondens särskilda mål 1 fokuserar på att utveckla mottagnings- och asylsystemet samt på att stödja de lokala förutsättningarna för vidarebosättning.

Nationellt mål 1.1: Mottagnings- och asylsystemen 

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 1.2: Utvärdering av asylpolitiken

Det finns inga pågående projekt. 

Nationellt mål 1.3: Vidarebosättning

Det finns inga pågående projekt.