Fondernas EU-förordningar och allmän förordning

De fondspecifika EU-förordningarna samt den allmänna förordningen som gäller förvaltningen av fonderna (Common Provisions Regulation, CPR) trädde i kraft i juli 2021. 

Förordningarna har publicerats i EU:s officiella tidning: