Ansökningar och ansökningsmaterial

För att ansöka stöd läs noggrant fondens genomförandeprogram, ansökningsanmälan samt handboken för den sökande och anvisningarna till stödmottagaren. Ansökan avfattas och skickas elektroniskt i EUSA-systemet.

Frågor kan skickas till [email protected] -adressen.

AMIF ansökan 2019B

ISF ansökan 2019B

(Ansökan gick ut 31.10.2019.)