Ansökningar och ansökningsmaterial

För att ansöka stöd läs noggrant fondens genomförandeprogram, ansökningsanmälan samt handboken för den sökande och anvisningarna till stödmottagaren. Ansökan avfattas och skickas elektroniskt i EUSA-systemet.

Frågor kan skickas till: [email protected] 

 

Ansökan till fonden för inre säkerhet (ISF) 2022A

Ansökan har avslutats. Ansökan var öppen 19.-29.4.2022.

Ansökningsanmålan: Ansökan till fonden för inre säkerhet 2022A

Bilaga 1 beloppet av stöden som kan sökas i ansökan 2022A gällande de nationella målen för ISF-fonden

Nationellt genomförandeprogram 2014-2020 - Fonden för inre säkerhet 

Handbok för sökande - Fonden för inre säkerhet

Fonden för inre säkerhets officiell ansökgninsblankett 2022A

Åtagande om samfinansiering för projekt 

Anvisning om förenklad lönekostnadsmodell

Guide för EUSA-systemet - Anvisning för uppgörande av ansökan och utbetalningansökningar

Länk till EUSA-systemet

 

Ansökan till asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 2021A

Ansökan har avslutats. Ansökan var öppen 3.-28.5.2021.  

Ansökningsanmålan: Ansökan till Asyl, migrations- och integrationsfonden 2021A

Bilaga 1 till ansökningsanmälan Tillgängliga standardiserade skalor av enhetskostnader 2021

Bilaga 2 till ansökningsanmälan -Det nationella målet 2.2. vid AMIF ansökningsomgång 2021A

Nationellt genomförandeprogram 2014-2020 Asyl-, migrations- och ingtegrationsfonden 

Asyl-, migrations- och integrationsfondens officiell ansökningsblankett 2021A

Åtagande om samfinansiering för projekt

Handbok för sökande Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Anvisning om Asyl-, migrations- och integrationsfondens indikatorer

Anvisning om förenklad lönekostnadsmodell

Guide för EUSA-systemet - Anvisning för uppgörande av ansökan och utbetalningansökningar

Länk till EUSA-systemet