Ansökningar och ansökningsmaterial

För att ansöka stöd läs noggrant fondens genomförandeprogram, ansökningsanmälan samt handboken för den sökande och anvisningarna till stödmottagaren. Ansökan avfattas och skickas elektroniskt i EUSA-systemet.

Frågor kan skickas till [email protected] -adressen.

ISF ansökan 2019A

ISF ansökningsanmälan

ISF bilaga till ansökningsanmälan

ISF genomförandeprogram

ISF handbok för den sökande

ISF offiell ansökningsblankett

Åtagande om samfinansiering för projekt

Handbok för EUSA-systemet

EUSA-systemet

 

AMIF ansökan 2019A

AMIF ansökningsanmälan

AMIF genomförandeprogram

AMIF handbok för den sökande 

AMIF officiell ansökningsblankett

Åtagande om samfinansiering för projekt

Handbok för EUSA-systemet

EUSA-systemet