Ansökningar och ansökningsmaterial

För att ansöka stöd läs noggrant fondens genomförandeprogram, ansökningsanmälan samt handboken för den sökande och anvisningarna till stödmottagaren. Ansökan avfattas och skickas elektroniskt i EUSA-systemet.

Frågor kan skickas till [email protected] -adressen.

ISF ansökan 2020B

Ansökan ur ISF-fonden har avslutats. Ansökningstid var 5.10.-30.10.2020 kl. 16.15.

Ansökninganmålan: Ansökan till fonden för inre säkerhet 2020B

Beloppet av stöden som kan sökas i ansökan 2020B gällande de nationella målen för ISF-fonden

Nationellt genomförandeprogram 2014-2020 - Fonden för inre säkerhet

Handbok för sökande - Fonden för inre säkerhet

Åtagande om samfinansiering för projekt

Fonden för inre säkerhets officiell ansökningsblankett 2020B

Anvisning om förenkaldd lönekostnadsmodell

Guide för EUSA-systemet - Anvisning för uppgörande av ansökan och utbetalningansökningar

EUSA-systemet

AMIF ansökan 2020B

Ansökan ur AMIF-fonden har avslutats. Ansökningstid var 5.10.-30.10.2020 kl. 16.15.

Ansökningsanmålan: Ansökan till Asyl, migrations- och integrationsfonden 2020B

Nationellt genomförandeprogram 2014-2020 - Asyl-, migrations- och ingtegrationsfonden 

Handbok för sökande - Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Bilaga till ansökningmålan - Tillgängliga standardiserade skalor av enhetskostnader

Anvisning om Asyl-, migrations- och integrationsfondens indikatorer

Asyl-, migrations- och integrationsfondens officiell ansökningsblankett 2020B

Åtagande om samfinansiering för projekt

Anvisning om förenkaldd lönekostnadsmodell

Guide för EUSA-systemet - Anvisning för uppgörande av ansökan och utbetalningansökningar

EUSA-systemet