Ansökningar och ansökningsmaterial

För att ansöka stöd läs noggrant fondens genomförandeprogram, ansökningsanmälan samt handboken för den sökande och anvisningarna till stödmottagaren. Ansökan avfattas och skickas elektroniskt i EUSA-systemet.

Frågor kan skickas till [email protected] -adressen.

ISF ansökan 2020A

Ansökan gick ut 30.4.2020

AMIF ansökan 2020A 

Ansökan gick ut 20.4.2020