Driftsstöd

Driftsstöd kan endast beviljas ur ett finansieringsinstrument som gäller de yttre gränserna och viseringspolitiken i fonden för inre säkerhet. Driftsstöd beviljas för sådana funktioner som hänför sig till gränskontroll eller viseringspolitik, vilka föreskrivs i fondens nationella program. Till sin art är driftsstödet ett allmänt understöd för en viss del av stödmottagarens verksamhet.

Den stödda verksamhetens kostnader kan vara bl.a. kostnader som hänför sig till personalkostnader, serviceutgifter, underhåll av datasystem eller fastighetskostnader. Driftsstödet är hundraprocentigt, dvs. det täcker de stödberättigande kostnaderna till fullt belopp.