Driftsstöd

Från det särskilda målet 3 beviljas operativt stöd för bl.a. underhållskostnader för vissa datasystem, lönekostnader för personalen vid det nationella EUROSUR-koordinationscentrumet samt service- och underhållskostnader för fartyg och andra transportmedel.

Nationellt mål 3.1: Visering

Inom ramen för det nationella målet 3.1 ges stöd till driften och administrationen av Finlands nationella informationssystem för visering SUVI och till den nationella driften och administrationen av Schengenområdets centrala informationssystem för visering CVIS.

Nationellt mål 3.2: Gränser

Med driftsstödet inom ramen för det nationella målet 3.2 finansieras löpande kostnader som orsakas av gränsövervaknings- och gränskontrolluppgifter. Även kostnader för Schengens datasystem (SIS II) och personalkostnader finansieras.

Schengen driftsstöd

  • Projektbeskrivining: Med finansieringen som ska ansökas genomförs drift- och underhållstjänsterna för det nationella Schengen-informationssystemet (SIS II). SIS II-systemet används av följande myndigheter: polisen, gränsbevakningen, tullen, Migrationsverket och utrikesministeriet. SIS II-systemet ägs av polisstyrelsen.

  • Projektgenomförare: Polisstyrelsen, Verksamhetperiod: 1.8.2020 - 31.12.2022 EU-stöd: 800 000 euro

Underhåll av automatiska hjälpmedel för in- och utresekontroll

  • Projektbeskrivining: Ett underhållsavtal för den automatiska gränsbevakningsutrustningen säkerställer smidig funktion och snabb reaktion vid eventuella fel på utrustning som är kritisk för gränsbevakningsverksamheten. Ett gällande underhållsavtal med en avtalsleverantör omfattar föregripande veckoservice och snabba svarstider och dessutom daglig närvaro av tekniskt stöd på flygplatsen. Under 2020 installeras på flygplatsen utöver automatiska portar den första uppsättningen självbetjäningskiosker, och vissa gränskontrollstationer (manuella stationer) utrustas med ansiktskameror och fingeravtrycksläsare. Den nya utrustningen kommer att omfattas av underhållsavtalet.

  • Projektgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Verksamhetsperiod: 1.7.2020 - 30.6.2022, EU-stöd: 1 307 306 euro