Driftsstöd

Från det särskilda målet 3 beviljas operativt stöd för bl.a. underhållskostnader för vissa datasystem, lönekostnader för personalen vid det nationella EUROSUR-koordinationscentrumet samt service- och underhållskostnader för fartyg och andra transportmedel.

Nationellt mål 3.1: Visering

Inom ramen för det nationella målet 3.1 ges stöd till driften och administrationen av Finlands nationella informationssystem för visering SUVI och till den nationella driften och administrationen av Schengenområdets centrala informationssystem för visering CVIS.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 3.2: Gränser

Med driftsstödet inom ramen för det nationella målet 3.2 finansieras löpande kostnader som orsakas av gränsövervaknings- och gränskontrolluppgifter. Även kostnader för Schengens datasystem (SIS II) och personalkostnader finansieras.

Det finns inga pågående projekt.