Presentationer av projekt

På denna sida har vi sammanställt presentationstexter om de AMIF- och ISF-projekt som fått finansiering. Texterna, som skrivits av personer som arbetat inom projekten, innehåller presentationer av hurdana projekt som genomförs med EU-finansiering i Finland.

Projektpresentationerna ger läsaren information om målen i och resultaten av projekten samt om hurdan nytta EU:s fonder för inrikes frågor har för det finländska samhället.