Snapshots 

Europeiska kommissionens böcker "Snapshots" ger man en omfattande bild om AMIF och ISF projekter i olika länder i Europa. Böckerna innefåller också presentationer av finska projekter. 

More Snapshots AMIF 2020 

More Snapshots ISF 2020