Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande förklarar hur webbtjänsten eusa-rahastot.fi för EU-fonder följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka är bristerna i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss feedback om tillgänglighetsproblem. Vi tar hänsyn till tillgänglighet när vi utvecklar tjänsten.

Hur tillgängliga är sidorna?

Webbtjänsten eusa-rahastot.fi uppfyller tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivån som krävs enligt lag (WCAG-kriterier 2.1) delvis. Webbtjänsten har vissa tillgänglighetsbrister som beskrivs mer detaljerat nedan. 

Webbplatsens tillgänglighet har utvärderats och de identifierade bristerna har åtgärdats i det avseendet som det är möjligt. Vi kommer att fortsätta att ta itu med tillgänglighetsbrister så att bristerna blir åtgärdade till slutet av 2021. 

Har du upptäckt några brister i tillgängligheten?

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten för vår webbtjänst. Om du hittar några problem som inte beskrivs på den här sidan, vänligen meddela oss så gör vi vårt bästa för att rätta till dem. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

Du kan kontakta oss via e-post på [email protected]. Rubricera ditt meddelande "Gensvar på tillgänglighet". Skriv även webbadressen till den sida där du hittade bristerna i ditt meddelande.

Tillgänglighetskontroll

Södra Finlands regionförvaltningsverket övervakar genomförandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får ett svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns en noggrann beskrivning av hur du kan anföra ett klagomål och hur ärendet hanteras.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enhet för tillgänglighetskontroll
Webbtjänsten för tillgänglighetskrav tillganglighetskrav.fi
[email protected], telefon (växel) 0295 016 000

Mer detaljerad information om teknisk tillgänglighet

Webbtjänsten är ännu inte helt tillgänglig i alla avseenden. 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

Vissa bilder saknar en textekvivalent för att beskriva innehållet. Även PDF-filer innehåller bilder som inte har tilldelats textekvivalenter. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text

Det finns också några brister i användningen av rubriknivåer i PDF-, Word- och Excel-filer. Vi åtgärdar kontinuerligt eventuella tillgänglighetsbrister i PDF-, Word- ja Excel-filer på webbplatsen. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

  • 1.3.1 Information och relationer

  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

På vissa sidor används samma länktext för länkar som styr användaren till olika innehåll. Vissa länktexter fungerar inte separat från sitt sammanhang, till exempel ”läs mer”. Webbplatsen innehåller bildlänkar som saknar en textmotsvarighet som beskriver länkens innehåll.

 Inte alla utgående länkar från webbplatsen eller till exempel länkar till en PDF-fil är markerade. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Webbtjänstens sidor kan inte hittas på mer än ett sätt. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

  • 2.4.5 Flera olika sätt

Vi strävar efter att åtgärda bristerna i tillgänglighet på webbplatsen eusa-rahastot.fi under 2022 eller i enlighet med det att bristerna åtgärdas genom att utveckla en gemensam publiceringsplattform.

Sociala medier

Tillgänglighetskraven beaktas i EUSA-fondernas innehåll i sociala medier från och med den 23 september 2020.

Hur har tillgängligheten testats?

Alla iakttagelser i detta tillgänglighetsutlåtande baseras på våra egna observationer om huruvida webbtjänsten uppfyller lagens krav. 

Denna redogörelse har upprättats den 22 september 2020. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades i december 2020. 

Webbsidan har publicerats i februari 2018.