Revision

För slututbetalningen krävs en revisionsberättelse för de finansierade projekten och den finansierade verksamheten. Totalbeloppet på det EU-stöd som stödmottagaren har erhållit kan inte bekräftas och den sista betalningsposten kan inte utbetalas utan revisorns utlåtande. Syftet med den oberoende revisionen är att säkerställa att stödmottagaren har vid det finansierade projektet eller verksamheten iakttagit bokföringslagen och andra tillämpliga lagar och förordningar.

Revisionen hänför sig alltså till projektet eller verksamheten som beviljats finansiering, och en allmän revision av stödmottagaren räcker inte. Kostnaderna för revisionen kan inkluderas i kostnaderna för projektet eller verksamheten och de kan undantagsvis uppkomma först efter utgången av projektperioden (före inlämnandet av ansökan om den sista betalningsposten).

Revisionsblanketten